Joukkue

Leino Rasmus
Ollila Samuel
Pihkoluoma Akseli
Rantanen Matias
Rohula Viljami
Vierula Tuomas
Ahola Niklas
Backman Moritz
Härmä Matias
Heikkilä Ville
Järvinen Santtu
Kuisma Elmer
Passoja Vilho
Pekkanen Vilho
Penttilä Aaro
Riikonen Rasmus
Seghaier Miska
Sitari Otso
Toivonen Ville
Törmä Veikka
Tuhkanen Tami
Väistökoski Miko
Viitanen Konsta
Wallenstjerna Oskar

Toimihenkilöt