Joukkue

Mansikka Niklas
Paajanen Saku
Turunen Taavi
Valkama Topi
Ahonen Matti
Björninen Niila
Erma Eino
Jäntti Ilja
Jokinen Jonni
Kallio Heikki
Kettunen Nino
Kurki Konsta
Lahti Noel
Lehtinen Elias
Mäkinen Sampo
Mäkinen Sisu
Mäkipää Veeti
Makkonen Onni-Eerik
Malinen Tomas
Markkula Henri
Metso Topias
Mustajärvi Nooa
Okkonen Aarre
Paananen Volmari
Pekkanen Vihtori
Pohjaranta Oiva
Ristimäki Toivo
Salmi Aaro
Svensberg Niklas
Talja Valtteri
Talkkari Matias
Toivola Lauri
Toppari Tommi
Viinamäki Martti

Toimihenkilöt