Joukkue

Kesola Eino
Kotilainen Antti
Pohjankunnas Oliver
Sitari Unto
Videnoja Olavi
Viinamäki Manu
Ahokas Roope
Björn Matias
Hietakangas Lauri
Huovinen Iivo
Kallio Ville
Kauppinen Oskari
Lehtonen Eino
Metso Tuukka
Mononen Ukko
Nyman Jaakko
Nyman Kalle
Oksala Albert
Pohjaranta Otso
Purmonen Topi
Salmi Hugo
Salonen Adam
Takala Jalo
Tienvieri Jooa
Toivonen Samuli
Vahala Onni
Wendell Niklas
Ylilehto Arttu

Toimihenkilöt

Manse PP ry

y-tunnus 1960513-0

osoite: c/o Hämeen Liikunta- ja urheilu

Kuntokatu 17

33520 TampereVerkkolaskuosoite: 003719605130

Verkkolaskuoperaattori: 003721291126 

(Pankkiverkosta lähetettäessä DABAFIHH)

Paperilaskut: 19605130@scan.netvisor.fi